PIRKIMO TAISYKLĖS

  1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato asmens, perkančio el. parduotuvėje www.siulumalunas.lt (toliau – Pirkėjo) ir el. parduotuvės www.siulumalunas.lt (toliau – Pardavėjo) teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes šioje el. parduotuvėje.

1.2. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta tada, kai suformuojamas prekių krepšelis, nurodomas pristatymo adresą, pasirenkamas apmokėjimas ir, susipažinus su šiomis taisyklėmis, pažymima varnelė prie teiginio „Susipažinau su taisyklėmis ir su jomis sutinku“, patvirtinamas užsakymas. Sutartis galioja iki prekių pristatymo įvykdymo.

1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas apie tai informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.4. Jeigu Parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

1.5. Administratorius neatsako už tai, kad Parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Kliento naudojamo vaizduoklio ypatybių.

1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.

1.7. Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti registracijos duomenis, kuriuos jis pateikė registruodamasis Parduotuvėje, šiems duomenims pasikeitus. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už nuostolius, atsiradusius Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Registracijos duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Registracijos duomenų jiems pasikeitus. Pirkėjui netinkamai vykdant šį savo įsipareigojimą ir tuo sukeliant nuostolių Pardavėjui, Pirkėjas įsipareigoja juos atlyginti per Pardavėjo nurodytą protingą terminą.

  1. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

2.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, pateikiant užsakymą) ir priimti užsakytas prekes. Jei išsiųstų prekių nepriimate ir jos grąžinamos Pardavėjui, Pirkėjas negali reikalauti jokių išmokų už prekes. Sugrįžus siuntoms ir praėjus 1 mėnesio laikotarpiui, Pirkėjas neturi jokių pretenzijų dėl pinigų grąžinimo.

2.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo daikto pristatymo dienos. Ši Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228(10) ir 6.228(11) straipsniais.

2.3. Taisyklių 2.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda ir ji nebuvo naudojama.

2.4. Pirkėjas turi teisę pateikti užsakymą Parduotuvėje kaip Svečias (t.y. nereikalinga registracija). Šiuo atveju Pirkėjas turi pateikti tokius asmeninius duomenis – vardas, pavardė, el. pašto adresas, užsakymo pristatymo adresas ir telefonas. Tokiam Pirkėjui taikomos visi šių Taisyklių reikalavimai, kaip ir užsiregistravusiam Parduotuvės sistemoje Pirkėjui.

2.5. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmeniniais duomenimis, prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis, pranešdamas apie tai „Kontaktai“ skiltyje nurodytu el. pašto adresu.

2.6. Pirkėjas privalo laikytis ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

  1. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Mes įsipareigojame sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Tačiau nesuteikiame garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų, neatsakome už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

3.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigojame pasiūlyti analogišką prekę. Atsisakius priimti prekės analogą, grąžinsime Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų.

3.3. Grįžus nepristatytoms prekėms dėl pirkėjo kaltės ar pamiršus jas pasiimti, pinigų grąžinimas negalimas. Siuntimą Pardavėjas pirkėjo prašymu kartoja pačio pirkėjo sąskaita. Sugrįžus siuntoms ir praėjus mėnesiui Pardavėjas traktuoja, kad Pirkėjui jos nebereikia ir jis neturi jokių pretenzijų.

3.4. Pirkėjui pasinaudojus teise grąžinti prekes, numatyta šių Taisyklių 2.2. punkte, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų nuo grąžinamų prekių gavimo dienos.

3.5. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis. Pardavėjas neatsako už tai, jei prekės Pirkėjui nepristatomos dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

3.6. Mes patvirtiname, kad visų Pirkėjų asmens duomenys bus saugomi LR įstatymų numatyta tvarka. Įsipareigojame neatskleisti duomenų, išskyrus partneriams, teikiantiems prekių tiekimo ir pervežimo paslaugas.

  1. Apmokėjimas už prekes

4.1. El. parduotuvėje www.siulumalunas.lt Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

4.2. Apmokėti užsakymus galima per Paypal sistemą. Paspaudus Paypal nuorodą, Jūs sutinkate sumokėti visus pavedimo mokesčius.

4.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.

4.4. Tik gavus Pirkėjo apmokėjimą už prekes, pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

4.5. Pirkėjas, patvirtindamas, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – Sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos kartu su siuntiniu arba elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos (jei jos yra), galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, pristatymo mokesčiai ir kiti remiantis buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais būtini pateikti duomenys.

  1. Prekių pristatymas

5.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, turi teisę pasirinkti vieną iš prekių pristatymo būdų: pristatymas naudojantis, AB „Lietuvos paštas“ paslaugomis arba LP express, DPD bei Omniva paštomatais, pirkėjui iš anksto už tai sumokėjus, taip pat prekes atsiimant pačiam Pirkėjui savo sąskaita iš Pardavėjo nurodytos vietos. 

5.2. Prekių pristatymas vykdomas Lietuvoje.
5.3. Pristatymo kaina nurodyta skiltyje Mokėjimo būdai ir pristatymas.
5.4. Įprastai prekės išsiunčiamos Pirkėjo nurodytu adresu per 1-3 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą, jei prekės yra Pardavėjo sandėlyje.
5.5. Tiksli prekių išsiuntimo data bei siuntos registracijos numeris nurodomas Pardavėjo Pirkėjui pateikiamame pranešime el. pašto adresu, Pirkėjo nurodytu registracijos formoje.
5.6. Pirkėjas neprivalote būti prekės gavėjas. Jei dovanojama ar perkama prekė kitam asmeniui, baigiant užsakymą nurodomas kitas asmuo ar kitas adresas, kur ir bus pristatytos prekės.
5.7. Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu.

5.8. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
5.9. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

5.10. Detaliau apie prekių pristatymą čia.

  1. Grąžinimai

6.1. Prekių grąžinimas vyksta remiantis Lietuvos Respublikos nustatytų ir galiojančių teisės aktų tvarka.

6.2. Prekės grąžinimas vykdomas dėl jų defekto, trūkumo. Pardavėjas neatsako už prekių sugadinimą, netinkamai jomis naudojantis ar siuntimo metu dėl netinkamo tarnybų darbo.
6.3. Pirkėjo pageidavimu prekės keičiamos analogiška preke. Jei Pardavėjas neturi galimybių apkeisti prekės, visi pinigai, grąžinus prekę Pardavėjui, už prekę yra grąžinami per 10 d.d., banko pavedimu į nurodytą sąskaitą.

6.4. Gavus ne tą užsakytą prekę ir Pirkėjui informavus, Pardavėjas savo sąskaita vykdo prekių keitimą.
6.5. Jei Pirkėjui nepatiko prekės spalva, pardavėjas keičia į kitą spalvą, prieš tai grąžinus prekę neardyta pakuote ir nepažeistą. Siuntimo išlaidas padengia Pirkėjas.
6.6. Prekių grąžinimas Pardavėjui negalimas išperkamuoju paštu.
6.7. Užsakymo atšaukimas negalimas, kai užsakymas jau išsiųstas, t.y. siunčiamas gavėjui.
6.8. Apsigalvojus dėl pirkinio, paprašius pinigų grąžinimo,  Pardavėjas, atgavęs ir įvertinęs prekes, grąžina visus užsakymo pinigus, tačiau išskaičiuoja siuntimo mokestį, kurį turėjo sumokėti, siųsdamas Pirkėjui.

6.9  Jeigu prekė yra netinkamos kokybės, ją galima grąžinti per 7 dienas.

  1. Baigiamosios nuostatos

7.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

7.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Shopping Cart